om smileysupport.dk

Hvorfor Smileysupport

Mine mange års erfaring fra køkken- og restaurationsbranchen har givet mig en dyb forståelse for, hvordan der arbejdes i et køkken, for hvad der er muligt, umuligt, nemt og besværligt. Mine 10 år i fødevarekontrollen har givet mig en dyb og bred forståelse for fødevarelovgivningen og hvordan denne forståes, fortolkes og forvaltes. Tilsammen, og sammen med mine evner til at løse udfordringer effektivt, giver disse to tilgange til fødevarehygiejne og fødevarelovgivning et godt fundament for at finde den bedste og mindst indgribende måde for din fødevarevirksomhed til at efterkomme reglerne på.

Idéen til smileysupport.dk

Idéen til smileysupport.dk blev til gennem mine år i fødevarekontrollen, hvor jeg oplevede at mange virksomhedsejere fandt det vanskeligt at holde overblikket over de regler, de var underlagt, og dermed havde vanskeligt ved at leve op til de krav der blev stillet til dem fra myndighedernes side. Det var et kæmpe bureaukratisk arbejde, de skulle udføre på bekostning af den del af arbejdet, som de egentlig brændte for.

Hvem er smileysupport.dk

Smileysupport.dk ved Anne Marie Damborg er en enkeltmandsvirksomhed med konsulentbistand på fødevareområdet. Jeg er uddannet Proffessionsbachelor i Ernæring og sundhed fra Ankerhus Seminariun i 2005. Siden da har jeg arbejdet som tilsynsførende i Fødevarestyrelsens kontrolafdeling i Glostrup. Tidligere har jeg arbejdet bredt inden for køkken og restaurationsbranchen, som blandt andet køkkenleder, kok, smørrebrødsjombru, bartender og tjener.

Luk menu