Fødevarelovgivning

Opstart af fødevarevirksomhed

Når man starter en fødevarevirksomhed op, er der mange regler at forholde sig. Hvilke regler der er relevante for din virksomhed afhænger af, hvad det er for en type virksomhed, og aktiviteter din virksomhed har. Helt sikkert er det, at alle virksomheder skal registreres eller autoriseres hos Fødevarestyrelsen.

Egenkontrol og risikoanalyse

EU stiller krav om, at alle fødevarevirksomheder skal risikovurdere deres aktiviteter efter principperne for HACCP. Hvis du vurderer, at der er hygiejnerisici forbundet med nogle af de aktiviteter der er i den fødevarevirksomhed, skal du desuden udarbejde procedurebeskrivelser og lave foranstaltninger til at overvåge og dokumentere de kritiske kontrolpunkter. Et egenkontrolprogram kan være både komplekst og omfangsrigt, afhængig af din virksomheds aktiviteter

Hvorvidt det er smart at have et elektronisk egenkontrolprogram eller et i papir, afhænger af din virksomhed aktiviteter og størrelse, samt din og dine medarbejderes rutiner og arbejdsgange.

Indretning af fødevarelokaler

Når du inretter dine fødevarelokaler, skal de inrettes så der kan arbejdes hygiejnisk forsvarligt i dem. Der skal være plads nok til de arbejdsprocesser, der skal foregå, og der skal være mulighed for at vaske hænder, og der skal være vand til produktion. Alle lokaler hvor der er fødevarer, eller hvor der transporteres fødevarer igennem, betragtes som fødevarelokaler

Fødevarehygiejne

Når man arbejder med fødevarer, skal man sikre sig, at de fødevarer man sælger er egnede til at spise, det vil sige, at man ikke bliver syg af at spise dem. Fødevarer kan forurenes på mange måder, eksempelvis gennem krydssmitte, hvor forskellige fødevaretyper får mulighed for at overføre bakterier på hinande, de kan også forurenes, hvis loalet de er i ikke er rent nok, eller hvis man på anden måde er uopmærksom eller uforsigtig

Rengøring af fødevarelokaler

Der er regler standarter for rehold af din fødevarevirksomhed, for netop at undgå at fødevarerne bliver forurenet med enten bakterier, kemikalier eller små fragmenter af eksempelvis itugået emballage.

Luk menu