Fødevarekonsulent

fødevarelovgivning – risikoanalyse – egenkontrol – kvalitetssikring – klager

Risikoanalyse - Egenkontrol

Fødevarelovgivningen stiller krav til, at alle fødevarevirksomheder skal have risikoanalyse. Hvis der vurderes at være nogle risici, skal fødevarevirksomheder desuden have procedurebeskrivelser, og dokumentation for kontrol af kritiske kontrolpunkter. Du kan få et egenkontrolprogram som er tilpasset din virksomheds aktiviteter. Hvor vidt dit egenkontrolprogram skal være elektronisk eller i papirudgave afhænger af dine ønsker og virksomhedens behov.

Fødevarelovgivning

Fødevarelovgivningen og de krav den stiller til en fødevarevirksomhed kan være komplekse og vanskelige  at gennemskue. Din fødevarevirksomhed kan være underlagt lovgivning, du ikke engang er klar over eksistensen af. Ved en gennemgang af din virksomhed og dennes aktiviteter, kan du få råd og vejledning om reglerne.

Myndigheder

Er du igang med opstart af fødevarevirksomhed, eller har du af anden årsag brug for hjælp til kontakt til Fødevarestyrelsen

Klage

Hos Fødevarestyrelsen har du mulighed for at klage, hvis du ikke er enig i en afgørelse, der er fortaget omkring forhold i din virksomhed. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvorvidt en klage er relevant, og det kan være vanskeligt at vide, hvilke ting der skal lægges vægt på i en klage. Du kan få hjælp til at vurdere om dit klageforhold vil kunne gå igennem, samt udfærdigelse af klageskrift.

smileysupport yder den hjælp, du har brug for

Luk menu